پاورپوینت درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم

پاورپوینت درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم

 

موقعیت ریاضی یا مطلق

کلاس شما چند ردیف نیمکت دارد؟ چند ستون دارد؟ شما در کدام ردیف و ستون کلاس نشسته اید؟ فرض کنید پاسخ شما ردیف سوم ستون وسط (دوم) کلاس باشد. این پاسخ، نشان دهندۀ موقعیت ریاضی شما در کلاستان است.

هر پدیده در روی زمین دارای موقعیت ریاضی است که این موقعیت فقط به آن پدیده متعلق است.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.